Terms of Use

Essity Norway AS
Fredrik Selmersvei 6
0663 Oslo
Referanser nedenfor til "Essity", "oss" eller "vi" er referanser til Essity AS som leverandør av denne nettsiden ("Site") med mindre det følger at et bestemt nettsted eller en annen tjeneste oppgir en annen enhet, hvorved " Essity» vil referere til en slik enhet. Disse bruksvilkårene skal gjelde i forhold til nettsteder og andre tjenester som refererer til disse bruksvilkårene.

Essity vil, med det formål å tilby nettstedet sitt og disse bruksvilkårene, overholde svensk lov. Men siden Essity inkluderer enheter over hele verden, vær oppmerksom på at hvis et annet selskap er oppgitt som leverandør av et bestemt nettsted eller en bestemt tjeneste, kan de nasjonale lovene i landet der en slik enhet er etablert, gi andre eller tilleggsregler. I slike tilfeller vil de nasjonale gjeldende lovene gjelde og bli overholdt av slike enheter i den grad det kreves.

 
Juridisk erklæring

 

Materialet på denne siden leveres av Essity som en tjeneste til sine kunder og kan kun brukes til informasjonsformål. Enkelteksemplarer kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Ved å laste ned materiale fra dette nettstedet godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, ikke bruk siden eller last ned noe materiale fra den..

 

Varemerkeinformasjon

 

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Essity, dets tilknyttede selskaper, relaterte selskaper eller dets lisensgivere eller joint venture-partnere. Essitys varemerker og merkenavn kan kun brukes som angitt i disse vilkårene for bruk eller med skriftlig tillatelse fra Essity.

Enhver bruk av Essitys varemerker i reklame og promotering av Essitys produkter krever riktig anerkjennelse.

 
Begrenset bruk/enkelt kopilisens 

Alt innhold som er inkludert på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp og programvare tilhører Essity eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av svenske og internasjonale lover om opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiale på dette nettstedet kan bryte opphavsrett, varemerke og/eller andre lover og er underlagt sivile så vel som strafferettslige sanksjoner.

Dette nettstedet eller noen del av dette nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller på annen måte utnyttes til kommersiell bruk som ikke er uttrykkelig skriftlig tillatt av Essity. Du kan laste ned én kopi av informasjonen som finnes på Essity-nettsteder på én enkelt datamaskin kun for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk.

Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen til kommersielle formål; Du kan heller ikke fjerne noen merknader om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra informasjonen. Du godtar at du er ansvarlig for å forhindre enhver uautorisert kopiering av materialet og for å sikre at alle ansatte og kontraktører - hvis aktuelt - i organisasjonen din overholder disse begrensningene.

Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett. Vi tillater deg å lage kopier av dette nettstedet som nødvendige tilfeldige handlinger under din visning av det; og du kan skrive ut en kopi for personlig bruk av så mye av nettstedet som er rimelig for private formål. All annen bruk er strengt forbudt. Du kan ikke innramme dette nettstedet eller lenke til en annen side enn hjemmesiden uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Essity gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter under noen patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller informasjon om forretningshemmeligheter.

 
Fraskrivelse av garantier

Informasjonen heri er gitt "som den er" uten noen uttrykt eller underforstått garanti av noe slag, inkludert garantier for salgbarhet, ikke-krenkelse av åndsverk eller egnethet for et bestemt formål. I tilfelle Essity lenker til nettsiden til en tredjepart, er slik kobling kun for brukerens bekvemmelighet, og Essity vil ikke ha noe ansvar for innholdet eller nøyaktigheten til informasjonen på en slik nettside.

Essity skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for skader overhodet, inkludert, uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tap av informasjon, som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Essity har blitt informert om muligheten for slike skader.

Essity garanterer heller ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjonen, teksten, grafikken, lenkene eller andre elementer som kan være inneholdt i denne informasjonen. Essity kan gjøre endringer i dette innholdet, eller til produktene beskrevet, når som helst uten varsel. Essity forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller annet materiale som er lagt inn på denne siden.

 
Brukerinnleveringer

 

Alt materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du overfører eller legger ut til dette nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensielt, ikke-eksklusivt, royaltyfritt, ugjenkallelig, fullt underlisensiert og ikke-proprietær ("kommunikasjon"). Essity har ingen forpliktelser angående kommunikasjonen.

Essity vil stå fritt til å avsløre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke all kommunikasjon, sammen med alle data, bilder, lyder, tekst og andre ting som er nedfelt, for alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Hvis du sender inn personopplysninger til dette nettstedet eller på annen måte til Essity, samtykker du herved til Essitys bruk av slike data med det formål å evaluere informasjonen din og markedsføre Essitys produkter og tjenester, inkludert rett til å overføre dataene til et tredjeparts land og legge ut dine personlige data på Internett. Essity vil være ansvarlig i henhold til svensk lov for slik behandling av personopplysninger, og du kan kontakte Essity i tilfelle feil data eller andre problemer knyttet til personopplysningene.

Du kan ikke legge ut noen kommunikasjon som kan anses som støtende eller krenkende i forhold til personvernet, innhold som kan anses som kommersiell markedsføring eller som på noen måte er ulovlig eller upassende. Essity vil slette slik kommunikasjon når vi blir oppmerksomme på dem, og vi forbeholder oss retten til å ekskludere deg som bruker fra vår side eller tjeneste.

For bruk av tredjepartstjenester, som Facebook, kan tredjepartsvilkår også gjelde. For eksempel bruker Facebook sin "erklæring om rettigheter og ansvar" på alle brukere og besøkende på Facebook, og vi anbefaler at du leser disse vilkårene før du bruker en slik tredjepartstjeneste.

 
Annen

 

Essity kan revidere disse vilkårene for bruk når som helst ved å oppdatere dette innlegget. Essity forbeholder seg etter eget skjønn retten til å (1) endre denne juridiske erklæringen; (2) overvåke og fjerne innlegg; og/eller (3) avslutte nettstedets tilgjengelighet, når som helst uten varsel.

Hvis noen vilkår, betingelser eller bestemmelser i denne juridiske erklæringen blir fastslått å være ulovlige, ugyldige, eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal gyldigheten og håndhevbarheten til de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene ikke på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.

 
Godta vilkårene for bruk

 

Ved å akseptere vilkårene for bruk samt ved å gå inn på og bruke nettstedet, samtykker du til bruken av informasjonskapslene. Du kan også samtykke til vår bruk av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene du har gjort i nettleseren din.

 
Brukerinnleveringer

 

Essity kan tillate deg å legge ut informasjon, kommentarer eller annet materiale på nettstedet vårt, sosiale medier eller andre nettbaserte tjenester. Dette gjøres for å lette flyten av informasjon om Essity og våre produkter. Vær oppmerksom på vilkårene for slike brukerinnsendinger angitt i den juridiske erklæringen (se ovenfor).

 

Gratis prøve - Fullstendige vilkår
 
Promtør

 

Essity Norway AS,
Fredrik Selmersvei 6
NO-0663 Oslo
 

 

Tilbudsperiode

 

Prøver tilgjengelig så lenge lageret rekker. Siden vi opplever stor etterspørsel etter prøver, begrenser vi for tiden disse til én prøvepakke per person per 12 måneders periode. Denne betingelsen og vil bli gjennomgått regelmessig hver 6. måned i mars og september, og de generelle vilkårene og betingelsene oppdateres hvis relevant.

 
Kravinstruksjoner

 

Ingen kjøp er nødvendig; Internett-tilkobling er imidlertid nødvendig. For å søke om prøver, gå til https://www.woundwarriors.no klikk på "Gratis Wound_Warriors Prøvepakke", skriv inn navn, e-postadresse og fullstendige adressedetaljer på det offisielle skjemaet og send inn.

Maksimalt én forespørsel per person per 12 måneders periode. Alle prøveforespørsler må gjøres direkte av den som ber om tilbudet. Hvis vi fastslår at du har bedt om prøver for andre personer enn deg selv og har relevant bevis, forbeholder vi oss retten til å diskvalifisere deg fra ytterligere Essity-kampanjer, og hvis det anses som støtende eller truende, rapporter deg til de aktuelle myndighetene.

Masseforespørsler fra handel, forbrukergrupper eller tredjeparter vil ikke bli akseptert. Ufullstendige, flere eller uleselige forespørsler og de som ikke oppfyller kravene i disse vilkårene i sin helhet, vil bli diskvalifisert og vil ikke bli regnet med. Hvis det viser seg at en deltaker bruker en/flere datamaskin(er) for å omgå denne tilstanden ved for eksempel å bruke "script", "brute force", maskere identiteten deres ved å manipulere IP-adresser, bruke andre identiteter enn deres egen eller enhver annen automatisert måte, vil personens forespørsler bli diskvalifisert og enhver prøvepremie vil bli ugyldig. 
 
Prøver

 

For hver gyldig forespørsel vil mottakerne motta minst 1 prøve av en av de valgte produktpakkene, som inneholder ett produkt i pakken. Prøvepakken kan også inneholde ytterligere produktinformasjon, merkeinformasjon og rabattkoder og kuponger. Disse kan endres når som helst og er ikke garantert. Se individuell kupong for informasjon om bruk og gyldighet.

 

Leveranser

 

De fleste prøvene kommer innen 14 dager, men på travle tider kan det ta lengre tid. Det kan ta 28 dager fra du sender inn forespørselen om levering av prøven. Hvis deltakerne ikke mottar prøven 28 dager etter innsending eller har spørsmål, vennligst kontakt oss ved å sende en e-post til ......................concierge.service@essity.com eller ved å ringe 01482 670177..... mandag – fredag ​​09:00 – 16:00.
 
Data beskyttelse

 

Eventuelle personopplysninger knyttet til deltakere vil bli brukt utelukkende i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Deltakere har mulighet til å be om å motta fremtidig elektronisk kommunikasjon fra arrangøren om sine produkter og tjenester. Ved å krysse av i «opt in»-boksen og gi samtykke, erkjenner, bekrefter og godtar deltakeren at personopplysninger kan brukes til direkte markedsføring og forskningsformål med hensyn til Essity-produkter og tjenester (inkludert via post, e-post og telefon). Hvis det gis samtykke til å motta slik kommunikasjon, kan deltakeren melde seg av når som helst ved å følge instruksjonene gitt på hver av markedskommunikasjonene. Arrangøren vil ikke avsløre opplysningene dine til en tredjepart (annet enn arrangørens byråer med det formål å betjene/implementere kampanjen) uten individets forhåndssamtykke. For arrangørens retningslinjer for personvern, besøk https://www.woundwarriors.no/privacy
 
General

 

Arrangøren kan nekte å tildele en prøve, eller be om å få den tilbake, i tilfelle en deltaker svindler, uærlighet eller manglende rettighet i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Arrangøren er ikke ansvarlig eller ansvarlig for":"

 

A) Eventuelle krav som går tapt eller forsinket på grunn av feilaktige, mislykkede eller feilaktige elektroniske dataoverføringer

 

B) Kommunikasjonslinjefeil, uansett årsak, med hensyn til utstyr, systemer, nettverk, linjesatellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som brukes i noen aspekter av denne kampanjen og forårsaker forsinkelser eller forstyrrelser, eller

 

C) Krav som er tapt, forsinket, ødelagt, skadet, feilrettet eller ufullstendig, eller som ikke kan leveres av noen teknisk, leveringsmessig eller annen grunn. Bokføringsbevis vil ikke bli akseptert som kvitteringsbevis. Utilgjengelighet eller utilgjengelighet av internett

 

I tilfelle eksepsjonelle omstendigheter utenfor dens rimelige kontroll og kun der omstendigheter gjør dette uunngåelig, forbeholder arrangøren seg retten til å kansellere eller endre kampanjen eller disse vilkårene og betingelsene når som helst, men vil alltid bestrebe seg på å minimere effekten for deltakerne for å unngå unødig skuffelse

Arrangøren kan ikke akseptere noe ansvar for skader, tap, ansvar, skader, kostnader, utgifter eller krav påført av deltakere som et resultat av å registrere seg for tilbudet eller ved å akseptere en prøve. Arrangøren fraskriver seg videre ansvar for enhver skade på deg eller andre personer relatert til prøven

Arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte tilbudet, helt eller delvis, med et alternativ av lik eller større verdi i tilfelle omstendigheter utenfor dens kontroll

Arrangørens avgjørelse skal være endelig og bindende i alle reklamesaker.

Disse vilkårene og betingelsene har forrang i tilfelle konflikt eller inkonsekvens med annen kommunikasjon, inkludert reklame eller reklamemateriell.

Kontaktinformasjon

Essity Norway AS
Postboks 6227 Etterstad
NO-0603 Oslo