NO_Animation_01
NO_Animation_02
NO_Animation_03
NO_slide_fight

For å forebygge…

…spredningen av antibiotikaresistente bakterier trengs det en betydelig nedgang av antibiotikabruk innen sårbehandling.

Selv om WHO (Verdens helseorganisasjon) adresserer AMR med en global handlingsplan, er det både mulig og viktig å bidra til forebygging av AMR der sårbehandlingen foregår.1 For å virkelig være effektiv mot AMR, må det iverksettes tiltak på alle nivå av sårbehandlingen.

European Wound Management Association (EWMA) anbefaler å unngå unødvendig bruk av antibiotika gjennom tilstrekkelig infeksjonsforebygging/-behandling og passende hygienetiltak.2

BLI MED I KAMPEN MOT AMR

#Wound_Warriors

VEIEN TIL Å BLI EN WOUND WARRIOR

BLI EN WOUND WARRIOR OG BIDRA I KAMPEN MOT ANTIMIKROBIELL RESISTENS

Med de riktige verktøyene for infeksjonsforebygging og -håndtering i sårbehandlingen, kan man unngå unødvendig bruk av antibiotika. Med varemerkene Sorbact®, Cutimed® og Leukoplast® tilbyr Essity et omfattende utvalg sårbehandlingsprodukter som effektivt forebygger og håndterer infeksjon, uten kjent risiko for å ytterligere bidra til antimikrobiell resistens.

 • Den fysiske virkemåten til Sorbact® teknologien reduserer effektivt bakteriebelastningen og fremmer sårheling
 • Ingen kjent resistensutvikling har blitt beskrevet
 • Ingen endotoksinfrigjøring
The_way_WW
NO Cruz

KJEMP MOT AMR

RIKTIG SÅRBEHANDLING FOR INFEKSJONSFOREBYGGING OG INFEKSJONSHÅNDTERING KAN SPILLE EN STOR ROLLE I KAMPEN MOT AMR.

Sorbact®, Cutimed® og Leukoplast® tilbyr en omfattende serie med effektive produkter innen sårbehandling og infeksjonskontroll som kan hjelpe med å unngå overforbruk av antibiotika i sårbehandlingen.

SORBACT® TEKNOLOGI

Sorbact® bruker den trygge og effektive Sorbact® teknologien som binder bakterier naturlig til den unike Sorbact®-overflaten. Sorbact® teknologien fjerner bakteriene og binder også endotoksiner som kan svekke sårtilhelingen.3

NO_wounds_zoom_01
2
3
NO_prevention

INFEKSJONSHÅNDTERING MED SORBACT®

Avansert sårbandasje for trygg og effektiv håndtering med en virkemåte basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner.

SORBACT® BAKTERIEBINDENDE TEKNOLOGI

 • Binder bakterier og sopp på en trygg måte
 • Ingen kjent resistensutvikling har blitt beskrevet

#WOUND_WARRIORS

ET INTIATIV TIL ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

SORBACT® SURGICAL

SORBACT® SURGICAL HAR BEVIST SIN EFFEKT I FLERE KLINISKE STUDIER9 10

 • Klinisk signifikant relativ risikoreduksjon på 65% for å utvikle en infeksjon etter keisersnitt i operasjonssnittet.9
 • Opptil 57% reduserte kostnader ved behandling av keisersnitt, ved å bruke NHS sin kostnadsmodell.11
 • Effektiv reduksjon av bakteriell belastning i kritisk koloniserte eller lokalt infiserte sår.12

Innovativ kirurgisk postoperativ bandasje for reduksjon av bakteriell kolonisering med en virkemåte basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner.

Indikasjoner

Alle postoperative og traumatiske sår. Tørre til lite væskende sår:

 • Kirurgiske snitt
 • Rifter, kutt, skrubbsår
NO_leukomed_sorbact_02new

BLI MED I KAMPEN MOT AMR

#wound_warriors

STÅ SAMMEN MOT AMR

MED ET BREDT SORTIMENT FRA ESSITY OG SPESIELT SORBACT® TEKNOLOGI FOR FOREBYGGING OG INFEKSJONSHÅNDTERING I SÅRBEHANDLINGEN.

REFERANSER

 1. World health Organisation, Global Action plan on antimicrobial resistance, May 2015.
 2. EWMA document: Antimicrobials and Non-healing Wounds.
 3. As shown in vitro; Susilo YB, Husmark J. DACC Coated. Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.
 4. Mosti et al., Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study, Journal of Wound Care, 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7
 5. Chadwick and Ousey Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review journal of wound care Vol 28, No 6, June 2019.
 6. Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35.
 7. Totty et al., Dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated dressings in the management and prevention of wound infection: a systematic review, Vol 26, No 3, March 2017.
 8. Llungh et al Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria, Journal of Wound Care Vol 15, No 4, April 2006
 9. Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al (2016b) Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35.
 10. Bua N, et al. Dlalkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 2017 Oct:44:387-392.
 11. Stanirowski PJ, Davies H, McMaster J, Mealing S, Sawicki W, Cendrowski K, Posnett J. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 2019 Apr 2;28(4):222-228.
 12. Cutting K, Maguire J (2015) Safe bioburden management. A clinical review of DACC technology. Journal of Wound Care Vol 24, No 5.
 13. JB4 40031810, In vitro evaluation of the cleansing effect of Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.
 14. JB4 40031908, In vitro evaluation of removal of viable biofilm by Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.
 15. JB4 40031811, In vitro evaluation of the bacterial adhesion to Cutimed® DebriClean and Cutisoft® Cotton. July 2018, BSN medical data on file.

Kontaktinformasjon

Essity Norway AS
Postboks 6227 Etterstad
NO-0603 Oslo