Privacy Policy

("Essity" eller "vi" eller "oss") tar personvernet på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Essity som behandlingsansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og e-personvernforordningen ("ePrivacy Regulation") samler inn og behandler personopplysninger og annen informasjon til brukerne.

 

1. Kategorier av personopplysninger og behandlingsformål 

Metadata


Du kan bruke nettstedet eller appen vår uten å oppgi noen personopplysninger. I dette tilfellet vil Essity kun samle inn følgende metadata som er et resultat av bruken din: Henvisningsside, data og tidspunkt for tilgang, overført datavolum, status for overføring, type nettleser, IP-adresse, operativsystem og grensesnitt, språk og versjon av nettleserprogramvaren. Din IP-adresse vil bli brukt for å gi deg tilgang til vår nettside eller app. Når IP-adressen ikke lenger er nødvendig for dette formålet, vil vi forkorte IP-adressen din ved å fjerne den siste oktetten av IP-adressen din. Metadataene, inkludert den forkortede IP-adressen, vil bli brukt til å forbedre kvaliteten og tjenestene på nettsiden eller appen vår ved å analysere brukeratferden til brukerne våre.


Konto


Hvis du oppretter en konto på/i vår nettside eller app, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger om deg, for eksempel: Navn, adresse, e-postadresse, valgt passord, telefonnummer, bankkontodetaljer, kredittkortopplysninger, fakturering og leveringsadresse, interesser i visse produkter/tjenester (frivillig), forespørsel om å motta markedsførings e-poster (frivillig). Essity behandler slike personopplysninger med det formål å tilby våre tjenester til deg, for å gi deg markedsføringsmateriell i den grad det er tillatt av gjeldende lov, og for å analysere dine interesser for markedsføringsformål

Produktordrer

Hvis du bestiller et produkt via vår nettside eller app, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Dine kontodata, type og mengde produkt, kjøpspris, bestillingsdato, bestillingsstatus, produktretur, forespørsler om kundebehandling. Essity behandler slike personopplysninger med det formål å utføre kontraktsforholdet og produktbestillingen, tilby kundebehandlingstjenester, overholdelse av juridiske forpliktelser, forsvare, etablere og utøve rettslige krav og skreddersydd markedsføring.


Konkurranser:

Hvis du deltar i en konkurranse, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Navn, adresse, e-postadresse, påmeldingsdato, kåring som vinner, premie og svar på quiz. Essity behandler slike personopplysninger med det formål å gjennomføre konkurransen, informere vinneren, levere prisen til vinneren, gjennomføre arrangementet og markedsføre.

Helsedata:

 

Hvis du bestiller noen produkter, kan Essity også samle inn og behandle informasjon om dine helsetilstander som antydet av produktbestilling. Helsedata er sensitive data i henhold til GDPR og Essity tar alle nødvendige skritt for å beskytte slike sensitive data som er lovpålagt. Med forbehold om ditt samtykke, samler og behandler Essity helseopplysningene dine utelukkende med det formål å utføre kontraktsforholdet og produktbestillingen, yte kundeservice, overholdelse av juridiske forpliktelser, forsvare, etablere og utøve juridiske krav og skreddersydd markedsføring.

 

2. Tredjepart

Overføring til tjenesteleverandører

Essity kan engasjere eksterne tjenesteleverandører, som fungerer som databehandler for Essity, for å tilby visse tjenester til Essity, for eksempel nettstedtjenesteleverandører, markedsføringstjenesteleverandører eller IT-støttetjenester. Når de yter slike tjenester, kan de eksterne tjenesteleverandørene ha tilgang til og/eller behandle dine personopplysninger.
Vi ber disse eksterne tjenesteleverandørene implementere og bruke sikkerhetstiltak for å sikre personvernet og sikkerheten til dine personlige data

Andre mottakere

 

Essity kan overføre – i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning – personopplysninger til rettshåndhevende instanser, offentlige myndigheter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. Ved en bedriftsfusjon eller oppkjøp kan personopplysninger overføres til tredjepartene som er involvert i fusjonen eller oppkjøpet.


Internasjonale overføringer av personopplysninger 

 

Personopplysningene vi samler inn eller mottar om deg kan overføres til og behandles av mottakere som befinner seg innenfor eller utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). Landene inkluderer de som er oppført på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm som gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse fra et europeisk databeskyttelseslovsperspektiv. Andre mottakere kan være lokalisert i andre land som ikke tilfører et tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra et europeisk personvernlovsperspektiv. Essity vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringer utenfor EØS er tilstrekkelig beskyttet i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning. Når det gjelder overføringer til land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, baserer vi overføringen på passende sikkerhetstiltak, for eksempel standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av EU-kommisjonen eller av en tilsynsmyndighet, godkjente atferdskodekser sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser av mottakeren, eller godkjente sertifiseringsmekanismer sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser fra mottakeren. Du kan be om en kopi av slike passende sikkerhetstiltak ved å kontakte oss som angitt i kapittel. 7 (Kontakt oss) nedenfor.

3. Juridisk grunnlag for behandling

Vi kan utføre behandlingen av dine personopplysninger på følgende juridisk grunnlag:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandling av dataene dine for ett eller flere spesifikke formål;
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i eller for å ta skritt på din forespørsel før du inngår en kontrakt;
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt;
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser til deg eller en annen fysisk person;
 • Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet tillagt oss;
 • Behandlingen er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til deg som krever beskyttelse av personopplysninger, spesielt hvis du er et barn;
 • Andre gjeldende juridiske grunnlag for databehandling, spesielt bestemmelser fastsatt av medlemslandslovgivningen;
Vi kan utføre behandlingen av dine sensitive personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:

 • Du har gitt ditt eksplisitte samtykke til behandling av dine sensitive personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål;
 • Behandlingen er nødvendig for formålet med å utføre forpliktelsene og utøve spesifikke rettigheter til Essity eller den registrerte innen arbeids- og sosialsikkerhets- og sosialbeskyttelseslovgivningen;
 • Behandlingen gjelder personopplysninger som åpenbart er offentliggjort av den registrerte;
 • Behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav eller når domstoler opptrer i sin dømmende egenskap;

Utleveringen av dine personopplysninger er påkrevd av en lovfestet eller kontraktsfestet forpliktelse, eller nødvendig for å inngå en kontrakt med oss ​​eller for å motta våre tjenester/produkter som forespurt av deg, eller ganske enkelt frivillig for deg.

Å ikke oppgi dine personopplysninger kan føre til ulemper for deg, f. eks. du kan kanskje ikke motta visse produkter og tjenester. Med mindre annet er spesifisert, vil imidlertid ikke oppgi dine personopplysninger føre til juridiske konsekvenser for deg.

 

4. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du gjøre dine rettigheter?

Hvis du har erklært ditt samtykke angående visse innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket med fremtidig virkning. Videre kan du protestere mot bruken av dine personopplysninger til markedsføringsformål uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til de grunnleggende tariffene.
I henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning har du rett (i) til å be om tilgang til dine personopplysninger, (ii) å be om korrigering av dine personopplysninger, (iii) å be om sletting av dine personopplysninger, (iv) å be om begrensning behandling av dine personopplysninger, (v) å be om dataportabilitet, (vi) å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger (inkludert innvendinger mot profilering), og (vii) å protestere mot automatisert beslutningstaking (inkludert profilering).
For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss som angitt under Sec. 7 (Kontakt oss) nedenfor.
Ved klager har du også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelse.

 

5. Cookies og andre sporingsteknologier

Denne nettsiden eller appen bruker informasjonskapsler. For mer informasjon vennligst besøk vår Cookie Policy.

 

6. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å gi deg de tjenestene og produktene du etterspør. Når forholdet vårt er avsluttet, vil vi enten slette dine personopplysninger eller anonymisere dine personopplysninger, med mindre lovbestemte krav til oppbevaring gjelder (som for skatteformål). Vi kan beholde kontaktopplysningene dine og interessene dine i produktene eller tjenestene våre i en lengre periode hvis Essity får lov til å sende deg markedsføringsmateriell. I tillegg kan vi bli pålagt av gjeldende lov å beholde enkelte av dine personopplysninger i en periode på 10 år etter det aktuelle skatteåret. Vi kan også beholde dine personopplysninger etter avslutningen av kontraktsforholdet hvis dine personopplysninger er nødvendige for å overholde andre gjeldende lover eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav, kun på grunnlag av behov for å vite. I den grad det er mulig, vil vi begrense behandlingen av dine personopplysninger for slike begrensede formål etter opphør av kontraktsforholdet.

 

7. Kontakt oss

Hvis du har bekymringer eller spørsmål angående disse vilkårene for bruk, vennligst kontakt oss:
Tlf: 22 70 62 00
E-post: 

Kontaktinformasjon

Essity Norway AS
Postboks 6227 Etterstad
NO-0603 Oslo